Прикрашаємо термінал до свят

Багато працюєте в емуляторі терміналу? Хочете щоб він виглядав святково в цей новорічно-різдвяний період?
Тоді скористайтесь наступним рецептом.

прикрашаємо термінал

В оболонці терміналу Bash є можливість додавати емоджі, міняти кольори та стилі шрифтів. Саме це й використаємо для незначної зміни зовнішнього вигляду консолі.

Більшість користувацьких налаштувань терміналу можна здійснити редагуванням файлу .bashrc. Він знаходиться в домашній теці користувача. Файли, які починаються з крапки є прихованими, тому щоб їх було видно у вашому менеджері файлів увімкніть відповідний режим.

Перед будь-якими діями з системними файлами робіть їхню резервну копію. Найпростіше – скопіювати в іншу теку або інший розділ жорсткого диску. Також можна зробити копію файлу в тій самій теці, але з іншим іменем.

Відкрийте файл .bashrc у вашому улюбленому текстовому редакторі та додайте до нього наступний код:

# print the git branch name if in a git project
parse_git_branch() {
  git branch 2> /dev/null | sed -e '/^[^*]/d' -e 's/* \(.*\)//'
}
# set the input prompt symbol
ARROW="❯"
# define text formatting
PROMPT_BOLD="$(tput bold)"
PROMPT_UNDERLINE="$(tput smul)"
PROMPT_FG_GREEN="$(tput setaf 2)"
PROMPT_FG_CYAN="$(tput setaf 6)"
PROMPT_FG_YELLOW="$(tput setaf 3)"
PROMPT_FG_MAGENTA="$(tput setaf 5)"
PROMPT_RESET="$(tput sgr0)"
# save each section prompt section in variable
PROMPT_SECTION_SHELL="\[$PROMPT_BOLD$PROMPT_FG_GREEN\]\s\[$PROMPT_RESET\]"
PROMPT_SECTION_DIRECTORY="\[$PROMPT_UNDERLINE$PROMPT_FG_CYAN\]\W\[$PROMPT_RESET\]"
PROMPT_SECTION_GIT_BRANCH="\[$PROMPT_FG_YELLOW\]\`parse_git_branch\`\[$PROMPT_RESET\]"
PROMPT_SECTION_ARROW="\[$PROMPT_FG_MAGENTA\]$ARROW\[$PROMPT_RESET\]"
# set the prompt string using each section variable
PS1="
???? $PROMPT_SECTION_SHELL ❄️ $PROMPT_SECTION_DIRECTORY ???? $PROMPT_SECTION_GIT_BRANCH ????
$PROMPT_SECTION_ARROW "

Збережіть файл та закрийте текстовий редактор.

Для того, щоб відбулись зміни закрийте і знову відкрийте ваш емулятор терміналу. Або вийдіть і потім увійдіть в систему. Або ж скористайтесь програмою source увівши таку команду до терміналу:

source ~/.bashrc

От і все! Тепер ваш термінал готовий до свят ))

(Увага! Всі дії ви робите на свій ризик, автори не несуть відповідальності за ваші помилки і їхні наслідки)

Знайдено на сайті Tecmint.com