Оновлення дистрибутиву Raspberry Pi OS

Випущено нові збірки дистрибутиву Raspberry Pi OS, що створюється виробниками однойменних одноплатних комп’ютерів Raspberry Pi.

Дистрибутив Raspberry Pi OS
Продовжити читання Оновлення дистрибутиву Raspberry Pi OS