Стиснення зображень в консолі Linux

Роздільна здатність цифрових фотографій постійно розширюється. І у зв’язку зі збільшенням кількості знімків з високою роздільною здатністю зазвичай їм необхідно з метою зменшення розміру файлу для подальшого завантаження до хмарних сховищ, оскільки розмір цих сервісів обмежений.

оптимізація jpeg зображень

Насправді, стиснення фото jpeg формату в Лінукс не є чимось складним, оскільки існує програма командного рядка jpegoptim, яка дозволяє оптимізувати зображення без втрати якості. Якщо ваш дисковий простір або інтернет-трафік дуже обмежені утиліта також може здійснювати стиснення з втратами для отримання файлу з потрібним розміром.

Встановлення jpegoptim в Лінукс

Інсталяція програми в Лінукс відбувається звичайними для більшості дистрибутивів способами. Або через графічні менеджери пакетів або через консоль. В більшості дистрибутивів ця програма є в репозитаріях.

Найшвидший спосіб – консольний. Скористаємося ним.

Встановлення jpegoptim в Ubuntu, Debian та Linux Mint:

$ sudo apt-get install jpegoptim

Встановлення jpegoptim в Fedora:

$ sudo yum install jpegoptim

Для встановлення jpegoptim в CentOS/RHEL, спочатку потрібно активувати репозитарій EPEL, потім надрукувати:

$ sudo yum install jpegoptim

Стиснення JPEG зображень без втрат

Для стиснення зображення без втрат використовується команда без додаткових опцій:

$ jpegoptim photo.jpg
оптимізація jpeg зображень

Будьте уважними, при цьому вихідне зображення буде перезаписано стиснутим.

Якщо стиснути зображення без втрат вже неможливо то jpegoptim не буде перезаписувати файл.

$ jpegoptim -v photo.jpg
оптимізація jpeg в консолі

Якщо ви хочете зберегти початкове зображення то за допомогою опції “-d” вкажіть теку для збереження стиснутого файлу.

$ jpegoptim -d ./compressed photo.jpg
оптимізація jpeg в консолі

Якщо ви хочете зберегти час створення(зміни) вихідного зображення використовуйте опцію “-p”. При цьому стиснуте зображення буде записано з тим же часом і датою, що й оригінальний файл.

$ jpegoptim -d ./compressed -p photo.jpg

За бажанням можна просто перевірити можливість і ступінь стиснення, але без його виконання. Для цього використовуйте опцію “-n”. При цьому стиснення буде змодельовано та виведеного його результат.

$ jpegoptim -n photo.jpg
оптимізація jpeg в консолі

Стиснення jpeg зображень з втратами якості

У випадку коли вам дійсно дуже потрібно звільнити простір на диску ви можете спробувати стиснення з втратами.

В такому варіанті використовуйте опцію “-m”, де якість задається в діапазоні від 0 до 100 (0 – найгірша якість, а 100 – найкраща).
Наприклад, для стиснення зображення з якістю 50% від оригінала необхідно набрати таку команду:

$ jpegoptim -m50 photo.jpg
оптимізація jpeg в консолі


Внаслідок зниження якості ви отримаєте файл меншого розміру.

Пакетне стискання зображень

Часто необхідно стиснути велику кількість зображень, що знаходяться в одній теці. В цьому випадку можна використати такий скрипт:

#!/bin/sh

# compress all *.jpg files in the current directory
# and place them in ./compressed directory
# with the same modification date as original files.
for i in *.jpg; do jpegoptim -d . /compressed -p "$i" ; done

Після виконання скрипту всі файли в поточній теці з розширенням jpg будуть стиснені без втрати якості і їх буде скопійовано до теки compressed зі збереженням часових міток оригінальних файлів.

Ми розглянули лише основні опції утиліти jpegoptim. Перелік усіх можливостей можна почитати на man-сторінці програми. Або в короткому описі
додавши опцію “-h” або “–help” :

jpegoptim --help
jpegoptim v1.4.6 Copyright (C) 1996-2018, Timo Kokkonen
Usage: jpegoptim [options] <filenames> 

 -d<path>, --dest=<path>
          specify alternative destination directory for 
          optimized files (default is to overwrite originals)
 -f, --force    force optimization
 -h, --help    display this help and exit
 -m<quality>, --max=<quality>
          set maximum image quality factor (disables lossless
          optimization mode, which is by default on)
          Valid quality values: 0 - 100
 -n, --noaction  don't really optimize files, just print results
 -S<size>, --size=<size>
          Try to optimize file to given size (disables lossless
          optimization mode). Target size is specified either in
          kilo bytes (1 - n) or as percentage (1% - 99%)
 -T<threshold>, --threshold=<threshold>
          keep old file if the gain is below a threshold (%)
 -b, --csv     print progress info in CSV format
 -o, --overwrite  overwrite target file even if it exists (meaningful
          only when used with -d, --dest option)
 -p, --preserve  preserve file timestamps
 -P, --preserve-perms
          preserve original file permissions by overwriting it
 -q, --quiet    quiet mode
 -t, --totals   print totals after processing all files
 -v, --verbose   enable verbose mode (positively chatty)
 -V, --version   print program version

 -s, --strip-all  strip all markers from output file
 --strip-none   do not strip any markers
 --strip-com    strip Comment markers from output file
 --strip-exif   strip Exif markers from output file
 --strip-iptc   strip IPTC/Photoshop (APP13) markers from output file
 --strip-icc    strip ICC profile markers from output file
 --strip-xmp    strip XMP markers markers from output file

 --all-normal   force all output files to be non-progressive
 --all-progressive force all output files to be progressive
 --stdout     send output to standard output (instead of a file)
 --stdin      read input from standard input (instead of a file)

Перекладено зі статті http://ask.xmodulo.com/compress-jpeg-images-command-line-linux.html